Allergiyaya qarşı Erius

Son nəsil preparat

Allergiyaya qarşı Erius
sotni-allergenov

 

 

 

 

 ERIUS Qarşıdır

ERİUSUN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

30 dəqiqə ərzində təsirə malikdir

30 dəqiqə ərzində
təsirə malikdir

24 saat effektiv təsirə malikdir

24 saat
effektiv təsirə malikdir

Dərman preparatları, qida və spirt ilə uyğundur, yaddaşa və hərəkət koordinasiyasına təsir göstərmir

Dərman preparatları,
qida və spirt ilə
uyğundur, yaddaşa
və hərəkət
koordinasiyasına
təsir göstərmir

Təhlükəsizdir,  yuxuya səbəb olmur

Təhlükəsizdir,
yuxuya səbəb olmur

ALLERGİYANIN 10 SİMPTOMUNA QARŞI TƏSİR GÖSTƏRİR

ERİUS VİDEOQALEREYASI

L.RU.MKT.CC.11.2020.3518
*Yuxululuğun baş vermə halları 10000 nəfərdə 1dən artıq baş vermir